hlavička
Domů > Naše speciality > Thermo-Blast (čištění extrémním tryskáním)

Thermo-Blast (čištění extrémním tryskáním)

Revoluční a patentovaná technologie Thermo-Blast přináší vynikající kvalitu povrchové úpravy spolu s extrémně vysokým výkonem. Je toho dosaženo tradičním použitím stlačeného vzduchu a tryskacího materiálu ve zcela nové kombinaci s použitím propanu (LPG).

 

Ve spalovací mikro-komoře termodynamické tryskací komoře je stlačený vzduch zahříván spalovaným propanem. Tím tlakový vzduch velmi silně expanduje a opouští trysku supersonickou rychlostí, přičemž tryskací médium nabývá stejně vysoké rychlosti.

V souladu s rovnicí e=1/2mV2* získává tryskací materiál velmi vysokou údernou energii a čistící účinek. S jemným tryskacím médiem se dosahuje systémem Thermo-Blast povrchová hrubost srovnatelná s s povrchovou hrubostí kterou získáváte s daleko větším zrněním u tradičního tryskání.

*Měřeno ve zkušebním centru Wheelaborator Allevard SA, Francie: Tryskání metodou Thermo-Blast s kovovým tryskacím materiálem GH200 se dosáhne rychlosti tryskacího materiálu 615m/s (Mach2) měřeno ve vzdálenosti 200mm od trysky. (Pro srovnání – při tradičním tryskání stlačeným vzduchem je rychlost cca. 80 m/s)

 

Unikátní kombinace termické a kinetické energie pro čištění tryskáním byla vyvinuta firmou Thermo-Blast spolu s e známým Ensam institutem v Paříži a firmou Turboméca – vedoucí firmou v oboru vzduchových a kosmických pohonů. Podnik Primagas Francie – součást SHV Gas – byl cenným partnerem a poradcem pro použití LPG v tomto specifickém využití.

 

Thermo-Blast umožňuje to, co jinak technicky a ekonomicky není možno dosáhnout konvenčním tryskacím postupem a dosahuje ve srovnání s ním podstatné úspory, protože snižuje spotřebu tryskacího média, prachové emise a zatížení okolního prostředí.

 

Výhody při použití Thermo-Blast

 

  • Supersonický výkon a čistící síla

  • Spotřeba tryskacího materiálu klesá na ¼ ve srovnání s tradičním tryskáním

  • Nižší spotřeba tryskacího materiálu, menší odpad = lepší prostředí

  • Méně prachu, nižší ekologické zatížení, lepší vzhled = lepší prostředí

  • Celkové nebo selektivní tryskání (vrstva po vrstvě)

  • Sweeping – lehké přetryskání pozinkovaného materiálu

  • Jednoduché a rychlé odstranění tlustých vrstev nátěrů jako epoxy, bitumen, se skleněnými vlákny atd.

  • Odpadá ruční či mechanická před-úprava, Thermo-Blast toho dosahuje jedinou operací, vysuší povrch, odstraní oleje a tuky, tryská na stupeň čistoty povrchu Sa3

  • Pracuje optimálně s jemnozrnným tryskacím materiálem a dosahuje tím lepší přilnavosti

  • Bezpečný pro práce v rafineriích, které vyžadují zvýšenou bezpečnost práce (hot work permit)


Použití: při tryskání oceli a jiných kovů, betonu, kamene, dřeva, umělých hmot aj.

 

Tryskací média: jednorázové použití ocelové strusky, Olivine – specifický druh písku, oxid hlinitý, ocel a litina, skleněné perly a granulát, keramická a plastická média, kalciumkarbonát a bikarbonát sodíku, organická a jiná měkká média.

      
Rychlý kontakt

s.N.E.T. Ostrava spol. s r.o.

nezávadná ekologická technologie

Šmídova 804/20

716 00 Ostrava - Radvanice

Tel: +420 602 718 218

E-mail: 

info@mobilnitryskani.cz

nebo 

ostravas.n.e.t@volny.cz

Slova zákazníků

"...děkuji Vám touto cestou za práci, kterou jste provedl v zámku v Lánech. Perfektní a rychle provedená práce je příkladem pro ostatní firmy v ČR..."

 

Správa pražského hradu, příspěvková organizace, Kanceláře prezidenta republiky

Copyright © 2019 s.N.E.T. OSTRAVA, spol. s r.o. | Mapa webu