hlavička
Domů > Naše speciality > Restaurování památek

Restaurování památek

Čistění a ošetření různorodých podkladů, progresivní metodou.

 

Oblast použití ekologických aplikací před-povrchových a povrchových úprav – čistění:

 • čistění cihelného zdiva domů, kostelů, starobylých radnic a kulturních památek

 • čistění soch, křížů a jiných kulturních monumentů

 • čistění mramorových průčelí bank a kulturních domů, včetně mramorových podlah

 • čistění soklů průmyslových budov, škol, reprezentativních domů

 • čistění schodů z hodnotných materiálů, travertinových a mramorových bloků

 • čistění fasád

 • čistění betonových konstrukcí mostů a protihlukových zdí

 • čistění veřejných prostranství – graffiti - metro, nádraží, banky

 • čistění reprezentačních sklepení a kamenných nebo cihlových interiérů

 • čistění hliníkových konstrukcí budov a střech

 • čistění světlíků bank a průmyslových hal

 • čistění hliníkových střech, dále pak eternitových střech včetně napouštění proti růstů mechů a plísní

 • čistění a neutralizace tanků pro různorodé media, vzdušníků , vodojemů v průmyslových oblastí

 • restaurátorské účely za použití speciálních jemných abraziv a malého tlaku – fasády, sochy, kašny

 • odstraňování zvětralých, nesoudržných částí z betonových ploch (přehradní hráze, komínová tělesa, silniční či železniční mosty a tunely, vodárenské nádrže či chladící věže) před jejich případnou následnou sanací, či revizí

 • odstranění nečistot jako je např. korozní krusta, mechy, řasy z režného či kamenného zdiva

 • čistění prosklených obvodových stěn – skeletů, výškových a administrativních budov

 

TIP: Prohlédněte si fotografie firmy s.N.E.T. před obnovou a po obnově památek

 

 

Abrazivní čištění povrchu systémem TORBO (vlhké tryskání) 

 

Mobilní otryskávací zařízení TORBO je vhodné na tryskání malých ploch ve výbušném prostředí. Vhodné využití nachází v oblastech, kde je kladen důraz na co nejmenší prašnost, dále pak v odvětví oprav a renovací památek.

Směs písku s vodou je unášena proti otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. Abrazivní účinek je dosažen kinetickou energií proudící směsi. U všech přístrojů je konstantně nastaveno složení tryskací směsi v poměru 80:20 (písek:voda). Potřebné množství směsi je regulováno dávkovacím ventilem. V případě, že je třeba snížit abrazivnost tryskací směsi, je možno otevřít dávkovací ventil přídavné vody. Pak je k libovolně zvolenému množství směsi automaticky přisáváno další množství vody, a tím je možno docílit změny poměru písek:voda ve směsi až na 10:90.

- používáme pro očistění režného a kamenného zdiva = vlhké tryskání .Toto zařízení dosahuje oproti

klasickému suchému abrazivnímu tryskání snížení prašnosti až o 90% - 95%.

- restaurátorské účely za použití speciálních jemných abraziv a malého tlaku – fasády, sochy, kašny atd.

- stavební čištění – jakýkoliv zděný povrch

- odstraňování GRAFFITY

- odstraňování zvětralých nesoudržných částí z betonových ploch, vnitřní i vnější povrch - (přehradní

hráze, komínová tělesa, silniční - železniční mosty a tunely, vodárenské nádrže či chladící věže ) před

jejich případnou následnou sanací či revizí

- odstranění nečistot jako je např. korozní krusta, mechy, řasy z režného či kamenného zdiva

na základě skutečnosti, že zařízení TORBO pracuje s minimální prašností lze pracovat bez jakéhokoliv

omezení i v suterénních místnostech, interiéru či v uzavřených nádržích (např. vodojem, plynojem)


 

Očistění povrchu systémem tlakové vody – vodním paprskem 

 

a) Zařízení WAP

 • Čistění tlakovou vodou od 100 do 200 bar. za studena - rotační, nebo pulzní tryskou, za účelem odstranění nečistot, starých nátěrů , solí, bílé rzi a jiných úsad, včetně neutralizace.

 • Čistění tlakovou vodou do 180 bar. za horka – až do teploty 90°C, rotační a pulzní tryskou, za účelem odstranění mastnot, dehtů, nečistot a jiných úsad, včetně následné neutralizace.

 

b) Zařízení – vysokotlakého koncentrovaného vodního paprsku

 • Čistění tlakovou vodou do 500 bar. za studena, za účelem odstranění starých omítek, nesoudržného zvětralého betonu, různých nečistot, kameninových usazenin, či zbytků nepřídržných nátěrů.

 

c) Zařízení KRANZLE

 • Čistění skleněných světlíků hal - úspora nákladů na osvětlení akčních prostorů montážních hal
 • Čistění prosklených obvodových stěn a skeletů administrativních výškových budov.

 

 

Očistění povrchu chemickými přípravky

 

 • UNI-ALU CLEAN II – průmyslový koncentrovaný čistič hliníku

 • UNI-GREAT HDX - vysoce aktivní koncentrovaný čistič, odmašťovač

 • UNI-FLUXAF – vysoce účinný odstraňovač barev a laků, dehtů a maziv s hloubkovým působením

 • UNI-COAT 2000 FASADE CLEANER FL GELVELREINIGER – profesionální čistič vhodný na čistění žuly, cihel, betonů a fasád.

 • UNI-NEUTRLIZER 14 – odstraňování skvrn od tekutin ze žíravých lázní, mazutů z ropných produktů

 

Neutralizační přípravky:

 • UNI-NEUTRLIZER 14 – používá se k všeobecné neutralizaci, také k neutralizaci odpadních vod z kyselých línek a lázní.

 

 

Hydrofobizační prostředky k ošetření očištěného povrchu - prodloužení životnosti a zamezení degradace ušlechtilých povrchů

 

 • UNI – GEVACRYL S – impregnační prostředek na fasády, chrání proti vlhkým skvrnám, promočení zdi, vymytí vápna, mrazu a škodlivým solím a tvoření plísní.

 • ISOKON – zabraňuje provlhnutí stavebních materiálů, snižuje následné zašpinění a stavební škody.

 • REPESIL, POROSIL, POROSAN – zamezení eroze, růstu mechů a plísní.

 

Tyto prostředky jsou určeny k napouštění povrchu očištěného objektu zpevňujícím a hydrofobizačním roztokem, touto aplikací zabráníme tvorbě mechů, řas, plísní a snížíme míru jejich degradace / znečištění / atmosférickými spady, či kyselými dešti.

Je třeba upozornit na skutečnost, že očištěný kámen, socha či jakékoliv zdivo nešetrnou metodou se chová destruktivně. To znamená, že je mnohem citlivější na působení eroze či jiných vlivů (zachytávání nečistot, růst mechů, působení kyselých dešťů………..). Proto na základě našich bohatých zkušeností doporučujeme provést ošetření očištěného povrchu nejdříve zpevňujícím přípravkem - konsolidantem, který obsahuje estery kyseliny křemičité, akryláty, popřípadě epoxidové pryskyřice – tyto plochy navrhujeme zákazníkům v co nejkratší možné době a to po částečném nebo úplném vyschnutí očištěného povrchu, ošetřit vhodně zvolenými konzervačními ekologickými hydrofobními přípravky. Tyto média se vyrábějí v zahraniční, nebo také používáme tuzemské výrobky, všechny jsou schváleny Hlavním hygienikem Č R. a také respektovány památkovým úřadem. Vaše případné rozhodnutí o následné aplikaci uvedených produktů s určitostí dlouhodobě prodlouží životnost ošetřeného objektu a tím progresivně a ekonomicky sníží Vaše budoucí investice do oprav.

V případě potřeby spolupracujeme s odborníky z řad restaurátorů, kteří vlastní oprávnění vydané Ministerstvem kultury České Republiky ve smyslu zákona č.242/1992b. , o státní památkové péči.

 

Výběr některých našich významnějších referencí od roku 1992 až po současnost:

 • kompletní čistění kamenných památkových objektů, při renovaci Jižních zahrad na Pražském hradě

 • chemické čistění a impregnace soklu Rudolfína v Praze

 • chemické čistění a impregnace ochranné cihlové zdi rezidence prezidenta Č.R. v Lánech

 • čistění travertinových a mramorových obkladů v Karlových Varech, Praze atd.

 • renovace fasády komerční banky v Žatci, dále pak domu v památkové péči na Poříčí č. 42 v Praze

 • čistění mramorových dláždění Karlovarské kolonády

 • odstranění nápisů / graffiti / na veřejných prostranstvích - metro, nádraží, banky atd.

 • čistění a sjednocení cihelného zdiva společnosti Bochemie a.s. Bohumín

 • čistění cihlového zdiva kostelu v Kynšperku nad Ohří

 • očištění kamenného zdiva na Sv. Hostýně (Jurkovičova Křížová cesta)

 • očištění pískovcové sochy Panenky Marie na Náměstí Svobody ve Frýdku-Místku – pěší zóna

 • očištění kamenného zdiva v suterénních prostorách firmy MATTES AD ve Frýdku-Místku

 • odstranění nástřiku na kamenné podezdívce budovy 1.ZŠ (Pod Sovou) ve Frýdku-Místku

 • očištění hlavního schodiště včetně 4ks pískovcových sloupů na 1.ZŠ (Pod Sovou) ve Frýdku-Místku

 • částečné očistění fasády Španělské ambasády v Praze

 • tryskání a čištění kovového zábradlí včetně kamenného zdiva u kostela ve Starém Městě.

 • čistění zdiva (režné i kamenné) u hřbitova, ve Starém Městě okr. Frýdek-Místek

 • odstranění nevhodného nátěru z fasády kostela v obci Hukvaldy okr. Frýdek-Místek

 • kompletní renovace Památníku osvobození Slezská Ostrava / u Sýkorova Mostu /

 • chemické čištění památníku Petra Bezruče Slezská Ostrava

 • kompletní renovace schodiště před kostelem sv. Pavla v Ostravě - Vítkovicích

 • Chemické čištění cihlového zdiva Historické technické památky Společenského domu v Ostravě - Vítkovicích / v objektu původní kancelář S.M. Rothschilda /

 • Rekonstrukce a oprava památníků z 1 a 2 světové války, ústřední hřbitov Slezská Ostrava

  1. Hrdinové neumírají

  2. Hrobka srbských vojáků

  3. Oběti první světové války

  4. TUMBA – obětem koncentračních táborů

 • a další jiné méně významné akce

      
Rychlý kontakt

s.N.E.T. Ostrava spol. s r.o.

nezávadná ekologická technologie

Šmídova 804/20

716 00 Ostrava - Radvanice

Tel: +420 602 718 218

E-mail: 

info@mobilnitryskani.cz

nebo 

ostravas.n.e.t@volny.cz

Slova zákazníků

"...děkuji Vám touto cestou za práci, kterou jste provedl v zámku v Lánech. Perfektní a rychle provedená práce je příkladem pro ostatní firmy v ČR..."

 

Správa pražského hradu, příspěvková organizace, Kanceláře prezidenta republiky

Copyright © 2019 s.N.E.T. OSTRAVA, spol. s r.o. | Mapa webu