hlavička
Domů > Nátěrové systémy > Nátěrový systém UNI-COAT 2000

Nátěrový systém UNI-COAT 2000

Speciální nízkovrstvý holandský nátěrový systém UNI-COAT 2000 byl vyvinut na zabezpečení ekologicky trvanlivé povrchové úpravy s přihlédnutím na dosažení maximální odolnosti proti vnějším povětrnostním vlivům na bázi speciálního polyacrylátu copolymer acrylic-resins.

Svým zvláštním složením zůstává UNI-COAT 2000 elastický, vodo-odpudivý, čímž se snižuje schopnost tvoření mechů a řas, dále pak eliminuje roztažlivost a srážlivost ocelové konstrukce, vlivem působení teplotních rozdílů, tím zabraňuje praskání nátěrového systému a podstatně prodlužuje jeho životnost.

Aplikace nátěrového systému štětcem nebo válečkem, barevně odlišeného, umožňující snadnější kontrolu nanášení jednotlivých vrstev se jeví s ohledem na časovou náročnost / délka doby schnutí / jako nejprogresivnější a přitom naprosto nejvýhodnější - ekologické hledisko antikorozní ochrana OK stožárů VN, plynového potrubí VTL, STL dle dlouhodobých zkušeností na množství aplikovaných ocelových konstrukcí - v rámci Č.R. 

 

Proč zvolit nátěrový systém UNI-COAT 2000

 • ekologicky vhodný

 • vodo-odpudivý a odolný proti povětrnostním vlivům

- UV stabilní, zajištěna barevná stálost nátěrového systému

 • odolný proti kyselinám a louhům

 • velmi vysoká odolnost proti CO2

 • chrání proti oxidu uhlíku a síry

 • těsní jemné trhlinky

 • vynikající přilnavost i na pozinkované OK

 • vysoká elastičnost

 • nehořlavý

- obsah sušiny: 57 – 59 % / dle skladby jednotlivých skupin nátěrových systémů /

- ředidlo - žádné

 • doporučená tloušťka jedné vrstvy – 60 až 90 um. / dle požadavku zadavatele a použitých zahušťovacích sušinových složek nátěrového systému /

- vydatnost 3 - 5 m2 / dle použité skupiny nátěrového systému a volby požadované tloušťky z 1 litru

- v zahraničí úspěšně odzkoušená v kategorii korozní agresivity atmosféry C 5 dle EN ISO 12944 – 2 

 

 

TIP: Prohlédněte si reference firmy s.N.E.T. a nátěrového systému UNI-COAT 2000 - stožáry a rozvodny VN

 

Přednosti nátěrového systému UNI-COAT 2000 oproti jiným neméně kvalitním nátěrovým systémům

 

 

- jednoduchost zpracování / jednokomponentní / a absolutní zdravotní nezávadnost pro člověka

 • následně nezatěžuje životní prostředí / EN ISO 12944, norma EU 99/13/ES , Plán KWS 2000 /

 • maximálně trvanlivá elastičnost / epoxidové a alkydové nátěrové systémy aplikované ve velkých suchých tloušťkách praskají roztažlivosti a smršťování OK vlivem teplotních rozdílu - šoků, dále pak vlivem svého složení = sušina = rozpouštědla, ředidla, praskají, sprašují a nejsou stálobarevné /.

 • dlouhodobá trvanlivost a životnost, stupeň korozní agresivity C4 životnost vysoká /H/ / dle ČSN ISO 8501-1, protokol SVÚOM s. r.o. / při relativně malé tloušťce nátěrového systému se zaručenou známkou kvality ISO 9001 a 9002.

 • rychlost probíhajících natěračských prací vzhledem ke skladbě nátěrového systému - bez ředění a ředidel, které jsou nevhodné pro používání do volné přírody a krajiny


Bezpečnost:

Na rozdíl od většiny běžných výrobků nátěrový systém UNI-COAT 2000 není hořlavý a neobsahuje žádné aromatické látky a ředidla, to znamená, že nejsou zapotřebí žádná speciální bezpečnostní opatření při zpracování, skladování, transportu a uložení obalů i odpadu.

 

 

TIP: Prohlédněte si reference nátěrového systému UNI-COAT 2000 - Plynové potrubí VTL a ST

 

Výrobek splňuje kvality ISO 9002. Byl prověřen ve SVÚOM Praha s pozitivními antikorozními vlastnostmi a Certifikací o shodě a skladebnosti nátěrového systému a také je v souladu s Redukčním plánem KWS 2000 (podle tohoto plánu rozhodly a podepsali evropské státy včetně Č.R. snížit vnikání uhlovodíku do atmosféry až o 50%) Dále pak je v souladu se Směrnicí o rozpouštědlech Rady EU 99/13/ES.

 

      
Rychlý kontakt

s.N.E.T. Ostrava spol. s r.o.

nezávadná ekologická technologie

Šmídova 804/20

716 00 Ostrava - Radvanice

Tel: +420 602 718 218

E-mail: 

info@mobilnitryskani.cz

nebo 

ostravas.n.e.t@volny.cz

Slova zákazníků

"...děkuji Vám touto cestou za práci, kterou jste provedl v zámku v Lánech. Perfektní a rychle provedená práce je příkladem pro ostatní firmy v ČR..."

 

Správa pražského hradu, příspěvková organizace, Kanceláře prezidenta republiky

Copyright © 2019 s.N.E.T. OSTRAVA, spol. s r.o. | Mapa webu