hlavička
Domů > Nátěrové systémy

Nátěrové systémy

Použití nátěrových systémů Wilckens

Nátěrové systémy Wilckens jsou úspěšně užívány v přístavních instalacích i na těžebních plošinách na moři.

Samostatnou skupinou nátěrových hmot Wilckens jsou vysokovrstvé základní, samozákladující a nebo vrchní nátěry, vyvinuté speciálně pro energetiku a spolehlivou ochranu stožárů vysokého napětí, rozvoden a transformátorů, používané již více, než 30 let v Preussen-Elektra, dnes EON, a společnostech Mewag, Veag, Ose, dnes Vattenfall; pro nátěry sloupů a stožárů VVN, VN a rozvoden.

Nátěrové systémy Wilckens nachází široké uplatnění v průmyslu, ať jde o železniční a transportní průmysl, velkovýrobu kontejnerů, protikorozní ochranu konstrukcí a investičních celků, v atmosférických podmínkách všech klimatických zón.

Důležité jsou dodávky systémů pro ochranu nádrží a potrubí, ať v petrochemickém či chemickém a důlním průmyslu.

Historie firmy Wilckens

Společnost Wilckens se pyšní historií, která začala již v roce 1845.

Wilckens se věnuje vývoji a výrobě nátěrových hmot a postupně se vyprofiloval jako nejdůležitější německý nezávislý producent laků, nátěrových hmot a nátěrových systémů.

Od svého založení dodnes zůstává věrný svému sídelnímu městu Glückstadt.

Firma Wilckens je hrdá na svoji více než 160letou historii, a na to, že dodnes zůstává v rodinných rukou.

Průmyslové nátěry provádíme na stávajících ocelových konstrukcích, ve výrobě i stávajících zařízeních(haly, strojní zařízení).

Používáme nátěrové hmoty Wilckens, UNI-Coat nebo jinými, dle zadání poptávky.

Aplikaci průmyslových nátěrů děláme již více, než dvacet let.Nátěrový systém UNI-COAT 2000

Speciální nízkovrstvý holandský nátěrový systém UNI-COAT 2000 byl vyvinut na zabezpečení ekologicky trvanlivé povrchové úpravy s přihlédnutím na dosažení maximální odolnosti proti vnějším povětrnostním vlivům na bázi speciálního p o l y a c r y l á t u copolymer acrylic-resins.

Svým zvláštním složením zůstává UNI-COAT 2000 elastický, vodo-odpudivý, čímž se snižuje schopnost tvoření mechů a řas, dále pak eliminuje roztažlivost a srážlivost ocelové konstrukce, vlivem působení teplotních rozdílů, tím zabraňuje praskání nátěrového systému a podstatně prodlužuje jeho životnost.

Aplikace nátěrového systému štětcem nebo válečkem, barevně odlišeného, umožňující snadnější kontrolu nanášení jednotlivých vrstev se jeví s ohledem na časovou náročnost / délka doby schnutí / jako nejprogresivnější a přitom naprosto nejvýhodnější - ekologické hledisko antikorozní ochrana OK stožárů VN, plynového potrubí VTL, STL dle dlouhodobých zkušeností na množství aplikovaných ocelových konstrukcí - v rámci Č.R.

 

Proč zvolit nátěrový systém UNI-COAT 2000

  • ekologicky vhodný

  • vodo-odpudivý a odolný proti povětrnostním vlivům

- UV stabilní, zajištěna barevná stálost nátěrového systému

  • odolný proti kyselinám a louhům

  • velmi vysoká odolnost proti CO2

  • chrání proti oxidu uhlíku a síry

  • těsní jemné trhlinky

  • vynikající přilnavost i na pozinkované OK

  • vysoká elastičnost

  • nehořlavý

- obsah sušiny : 57 – 59 % / dle skladby jednotlivých skupin nátěrových systémů /

- ředidlo - žádné

  • doporučená tloušťka jedné vrstvy – 60 až 90 um. / dle požadavku zadavatele a použitých zahušťovacích sušinových složek nátěrového systému /

- vydatnost 3 - 5 m2 / dle použité skupiny nátěrového systému a volby požadované tloušťky z 1 litru

- v zahraničí úspěšně odzkoušená v kategorii korozní agresivity atmosféry C 5 dle EN ISO 12944 – 2

Celý článek...


Permacor 2807/HS-A - aplikace nátěrů za horka

V současné době užívaná metalizace má řádově dvakrát nižší přilnavost oproti Permacoru 2807/HS-A. Metalizování je zároveň daleko náchylnější k nedodržení optimálních podmínek, potřebných při aplikaci, opravy jezů se totiž uskutečňují v zahrazených a vyčerpaných jezových tělesech, přímo na otevřených staveništích.

 

I v tomto systémově nevhodném prostředí, vytvořeném provizorním zastřešením, vyklimatizováním vzniklého prostoru a aplikací produktu za horka v jedné vrstvě, můžeme zajistit dosažení optimálních podmínek podobných jako v laboratořích. Dodržení pracovního postupu je velmi důležité, To znamená základní tryskání na Sa 2 1/2 celé jezové klapky a tlakový oplach - výplach solí a úsad. Následně proběhne dílčí tryskání na Sa 3 cca. 200 m2 s aplikací 1.000 μm. Permacoru 2807/HS-A jedním pracovním krokem - v jedné vrstvě.

 

Produkt Permacor 2807/HS-A je výhodou i z hlediska rychlosti aplikace cca 200 m2 /den. Životnost takto chráněné jezové klapky je odhadována na 20 – 25 let. V případě poškození systému / povodně, valící se balvany atd. / může dojít k malému lokálnímu odražení části nátěru, který však dále nepraská, ani zde nedochází k podkorodování. Obnova těchto míst je velice snadná a má schválený technologický postup k zachování garantované životnosti.

 

Tento fakt byl ověřen při záplavách v roce 2002 na vodním díle České Kopisty, kdy se zvedl průtok vody z běžných 200m3 za sekundu, na 6.000m3 za sekundu. Při následných kontrolách klapek bylo zjištěno devět poškozených míst v řádu několika čtverečních centimetrů, způsobených přechodem utržené tlačné nákladní lodě. O vysoké kvalitě a dlouhé životnosti těchto nátěrů, aplikovaných za horka, se je možné dočíst v odborném článku časopisu KONSTRUKCE 1/2005.

      
Rychlý kontakt

s.N.E.T. Ostrava spol. s r.o.

nezávadná ekologická technologie

Šmídova 804/20

716 00 Ostrava - Radvanice

Tel: +420 602 718 218

E-mail: 

info@mobilnitryskani.cz

nebo 

ostravas.n.e.t@volny.cz

Slova zákazníků

"...děkuji Vám touto cestou za práci, kterou jste provedl v zámku v Lánech. Perfektní a rychle provedená práce je příkladem pro ostatní firmy v ČR..."

 

Správa pražského hradu, příspěvková organizace, Kanceláře prezidenta republiky

Copyright © 2019 s.N.E.T. OSTRAVA, spol. s r.o. | Mapa webu